x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

Stypendia i zasiłki na rok szkolny 2017/2018

Stypendia i zasiłki na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, a także:

druk wniosku;

pouczenie do wniosku;

wniosek o formie wypłacania świadczeń;

oświadczenia wnioskodawcy przy wniosku;

druk zaświadczenia o dochodach;

druk zaświadczenia o dochodach uczestnika CIS;

oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;

oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - dot. osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 (UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi!!!); indywidualna karta ucznia;

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-04.

Wszystkie dokumenty do pobrania są  TUTAJ