x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

Projekt "Dostępna szkoła n rok 2017/18

PROJEKT "DOSTĘPNA SZKOŁA" - OGŁOSZENIE O NABORZE

II uzupełniająca rekrutacja uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła".

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Nabór do projektu trwa od 06.09.2017 r. do 14.09.2017 r.

W tym czasie Koordynator szkolny przyjmuje dokumenty od uczniów/uczennic i rodziców.

Kandydaci do projektu muszą złożyć u Koordynatora szkolnego następujące dokumenty:

• uczniowie/uczennice z niepełnosprawnością i ADHD - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), kserokopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub opinię wychowawcy/czyni zatwierdzoną przez dyrektorkę szkoły, rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

• uczniowie/uczennice bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

• rodzice - formularz zgłoszeniowy (załącznik 3), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), ankietę motywacyjną (załącznik 6).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018.

Koordynator szkolny Jacek Jura

Wszystkie załączniki można pobrać TUTAJ