x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Historia

Gimnazjum powstało w 1999 roku w budynku szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im . Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Legionów 58 w Częstochowie i tam nauczała się młodzież w latach 1999 – 2002 roku. Od roku 2002 szkoła zajęła samodzielny budynek przy ulicy Legionów 23 w Częstochowie. Przeprowadzka szkoły wykazała, że społeczność lokalna dzielnicy Zawodzie – Dąbie potrafi wspólnie pracować i na rzecz innych. Pozyskiwano meble, sprzęty malowano salę ( po pożarze budynku) , wymieniano okna. Staraniem dyrekcji – p. Beaty Zemła wybudowano natryski przy sali gimnastycznej , odnowiono rowerownię , pomieszczenie – „ szkolna galeria osiągnięć”, stworzono portiernię szkolną. W kolejnych latach szkolnych stale zmieniała się liczba uczniów a wraz z nią nauczycieli i oddziałów klasowych.

Przez 13 lat istnienia szkoły wiele sytuacji wpłynęło na jej rozwój , charakter i specyficzny klimat. Należy wymienić uroczyste pasowania na ucznia, Wigilie, Dni Sportu, obchody Dni Ziemi,okazjonalne uroczystości państwowe, nominacje do tytułów Absolwent Roku, Sportowiec Roku.PRIMUS INTER PARES. Uczniowie zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, recytatorskich,, debatach uczniowskich, zawodach sportowych. Angażują się w akcje charytatywne na rzecz Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Współpracują ze świetlicami środowiskowymi Akcji Katolickiej i " Uśmiech Dziecka".W uznaniu zasług gimnazjum otrzymało tytuły: " SZKOŁY PROMUJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" , " SZKOŁY Z KLASĄ". W szkole pracują życzliwi nauczyciele , którzy uczą samodzielnego , krytycznego myślenia,wyzwalają twórcze inicjatywy uczniów, stwarzają warunki do osiągania przez uczniów umiejętności na górnej granicy ich potencjalnych możliwości. Zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną , a klasy sportowe są naszą chlubą.Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych i zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów. Fachową opiekę pedagogiczną zapewnia pani pedagog , która organizuje warsztaty zawodoznawcze, uczniowie korzystają z pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.Uczniowie szkoły realizowali projekty Comeniusa współpracując ze szkołami partnerskimi w Finlandii, Dani, Belgii. Od 2011 roku gimnazjum realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. :"Rozwiń skrzydła"oferujący atrakcyjne formy edukacyjne, które wpływają na podniesienie wyników nauczania i kształtują akceptowane postawy społeczne.:

Rok szkolny
Oddziały klasowe
Wychowawcy klas
1999/2002 4/8/12

Joanna Sneka

Paulina Mądry

Dorota Gołda

Aneta Woszczyńska

Dorota Stefaniewicz

vel Stachowicz

Elżbieta Galarowicz

Bogusław Siębor

Renata Czerwińska

Elżbieta Ginał

Jadwiga Janikowska

Jerzy Ślęzak

Zbigniew Małecki

 

2002/2005 13/11/10

Elżbieta Galarowicz

Elżbieta Ginał

Renata Czerwińska

Dorota Stefaniewicz

vel Stachowicz

Mariusz Komorowski

Zbigniew Małecki

Ewa Kaczmarczyk/

Monika Duda

Agnieszka Łomzik/

Beata Grądys

Joanna Sneka

Paulina Mądry

Izabella Paliwoda

Teresa Wypyska/

Sławomir Śliwiński

Paweł Poliszewski

 

2005/2008 10/9/8

Renata Czerwińska

Monika Duda

Jadwiga Janikowska

Mariusz Komorowski

Magdalena Kwiatkowska

Zbigniew Małecki

Paulina Mądry/Bielawska

Joanna Sneka/Beata Grądys

Dorota Stefaniewicz

vel Stachowicz

Łukasz Rolek

2008/2011 7/7/7

Renata Czerwińska

Anita Feć

Paweł Poliszewski

Wojciech Pudo

Dorota Stefaniewicz

vel Stachowicz

Izabella Paliwoda

Beata Grądys

2011/2014 7/7/7

p. B.Grądys,

p. D.Stefaniewicz vel Stachowicz,

p. Joanna Palacz,

p.I.Paliwoda,

p. A.Tukaj Jarosz,

p. A.Anzorge,

p.R.Czerwińska,

p. Ł.Rolek,

p. Z.Małecki ,

p. T.Mirowski,

p.A.Krzyczmonik

2014/2016

p. Joanna Palacz - 1a.,

p.Beata Grądys 1b,

p. Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz 3a

p.Łukasz Rolek 3b,

p. Izabella Paliwoda 2a,

p. A.Tukaj Jarosz 2b,

p. Tomasz Mirowski - 1,2, 3, t

p. I.Paliwoda 3a,

p. A.Tukaj Jarosz 3b ,

p.T.Mirowski 3 t,

p.M,Dobosz Dudek 2 a ,

p. B.Grądys 2b ,

p. D.Stefaniewicz 1 a,

p. A.Anzorge 1 b.

 

Od roku szkolnego 2008/2009 powstaje klasa sportowa o profilu siatkarskim, gdzie program szkoleniowy opracowują p. Anita Feć – nauczyciel szkoły i trener klubu sportowego „ Częstochowianka” i p. Wojciech Pudo- nauczyciel gimnazjum i trener klubu sportowego „Delic Pol Norwid Częstochowa”. Nawiązana przez dyrektora P. Beata Zemła współpraca z prezesami klubów sportowych jest początkiem naszych sukcesów sportowych.

Ogromnym powodzeniem cieszą się klasy sportowe o profilu siatkarskim , które stały się wizytówka szkoły.Sukcesy młodych siatkarzy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim miały znaczący wpływ na wybór patrona.Od 2012 roku gimnazjum przystąpiło do projektu rządowego Ministerstwa Sportu, którego celem jest popularyzacja piłki siatkowej i inwestycja w młodzież uzdolnioną sportowo.Powstaje Siatkarski Ośrodek Szkolny w Gimnazjum nr 17. Skupiamy młodzież upowszechniająca siatkówkę pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.Ocena jakości naszych zasobów ludzkich, materialnych, technicznych w tym zakresie , zyskała pozytywna opinię Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Od roku 2013 Gimnazjum nr 17 nawiązało również współpracę z klubem sportowym LKPS Borowno AZS 2020 , w którym bardzo wielu uczniów realizuje swoje pasje sportowe grając w siatkówkęPrace plastyczne naszych uczniów stanowią ekspozycję korytarzy szkolnych. Nasi uczniowie stworzyli galerię sztuk plastycznych i ich dzieła obrazujące inicjatywy plastyczne są wyeksponowane na korytarzach szkolnych.