x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

Wiwat maj 3 maj

WIWAT MAJ 3 MAJ !!!

Dnia 30 kwietnia w naszej szkole odbył się apel poświęcony 228 rocznicy uchwalenia "Konstytucji 3 maja".

Uczniowie naszej szkoły odczytali relację z tamtych trudnych dni kiedy to król wbrew woli zwolenników carycy Katarzyny przystąpił do stronnictwa patriotycznego, które podstępem uchwaliło konstytucję.

Uczniowie obejrzeli też krótką prezentację poświęconą naszym barwom narodowym, gdyż od 2004 roku 2 maja obchodzimy również "Dzień flagi RP"

Mamy nadzieję że teraz wszyscy uczniowie bedą już pamiętać do czego odnoszą się nasze barwy narodowe.

Możliwy strajk

Informacja Kuratorium Oświaty w sprawie możliwego strajku w oświacie

Mimo możliwych strajków nauczycieli od dnia 8 kwietnia zajęcia w naszym gimnazjum odbywają się zgodnie z planem i bez żadnych przeszkód

Mimo to jesteśmy jako szkoła zobligowani do przekazania informacji z KO

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wizyty w szkołach średnich

Nasi uczniowie wizytują szkoły średnie

Dnia 21 marca 2019 to tradycyjny pierwszy dzień wiosny oraz dzień wagarowicza

Nasi uczniowie co prawda nie byli na zajęciach.....ale nie spędzili tego dnia bezczynnie.

Jako że trzeba będzie wybrać szkołę średnią udali się aż do trzech aby zobaczyć co oferują a mianowicie

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych

Zespół Szkół im. Wł. Biegańskiego

 

Zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ

 

 

 

 

 

 


II i IV miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej.

Jeśli chodzi o koszykówkę to chłopcy zajęli IV miejsce ustępując SP 48, SP 29, SP 13

W piłce siatkowej chłopakom poszło lepiej bo zajęli II miejsce ustępując tylko SP 29

 


 


Konsultacje w marcu

ZEBRANIE Z RODZICAMI 26.03.2019

Dnia 26.03.2019 r o godzinie 15.45 odbędą się konsultacje z doradcą zawodowym na które zapraszamy wszystkich rodziców, natomiast o godzinie 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami klas III a następnie konsultacje z nauczycielami

OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA w związku z tematem konsultacji czyli informacjami na temat procedur oraz przebiegu tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

 

 


Podkategorie