x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

Zebrania z rodzicami 2017

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 14.09.2017 r o godzinie 16.30 odbędą się zebrania rodzicielskie w klasach.

Klasa II A sala 206

Klasa II B sala 215

Klasa III A sala 211

Klasa III B sala 208

Stypendia i zasiłki na rok szkolny 2017/2018

Stypendia i zasiłki na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, a także:

druk wniosku;

pouczenie do wniosku;

wniosek o formie wypłacania świadczeń;

oświadczenia wnioskodawcy przy wniosku;

druk zaświadczenia o dochodach;

druk zaświadczenia o dochodach uczestnika CIS;

oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie;

oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - dot. osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 (UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi!!!); indywidualna karta ucznia;

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-04.

Wszystkie dokumenty do pobrania są  TUTAJ

 


Projekt "Dostępna szkoła n rok 2017/18

PROJEKT "DOSTĘPNA SZKOŁA" - OGŁOSZENIE O NABORZE

II uzupełniająca rekrutacja uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła".

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Nabór do projektu trwa od 06.09.2017 r. do 14.09.2017 r.

W tym czasie Koordynator szkolny przyjmuje dokumenty od uczniów/uczennic i rodziców.

Kandydaci do projektu muszą złożyć u Koordynatora szkolnego następujące dokumenty:

• uczniowie/uczennice z niepełnosprawnością i ADHD - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), kserokopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub opinię wychowawcy/czyni zatwierdzoną przez dyrektorkę szkoły, rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

• uczniowie/uczennice bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), rekomendację wychowawcy/czyni (załącznik 5);

• rodzice - formularz zgłoszeniowy (załącznik 3), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4), ankietę motywacyjną (załącznik 6).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018.

Koordynator szkolny Jacek Jura

Wszystkie załączniki można pobrać TUTAJ

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 04.09.2017r. w naszym gimnazjum został oficjalnie rozpoczęty rok szkolny 2017/2018.

Zgromadzonych uczniów ich rodziców oraz nauczycieli powitała nowa Dyrektor szkoły Pani Ewa Blukacz.

Akademię z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego przygotowali uczniowie klasy 3A oraz 3B pod opieką p. A. Anzorge, p. J. Jury oraz p, K. Dąbrowskiej.

Wszystkim uczniom naszego gimnazjum w nadchodzącym roku szkolnym życzymy jak najlepszych ocen oraz wielu wspaniałych chwil, które zostaną zapamiętane na długo i pamiętajcie drodzy uczniowie już tylko 10 miesięcy i znów będą wakacje:)

Zdjęcia z rozpoczęcia jak zawsze w Naszej GALERII

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

"Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018"

Informacja dla uczniów Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera ul. Legionów 23 w Częstochowie.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 04 września 2017 r. o godz. 8.00 mszą św. w Parafii św. Judy Tadeusza, a następnie o godz. 9.00 uroczystością szkolną w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera ul. Legionów 23 w Częstochowie.

 


Podkategorie