Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Człowiek najlepsza inwestycja - Projekt "Rozwiń Skrzydła"


Projekt  POKL  EFS  „ ROZWIŃ SKRZYDŁA”

 w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

 31 lipca 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  pod tytułem „ ROZWIŃ SKRZYDŁA”.

Projekt realizowali nasi uczniowie Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie, w latach 2011-2013, w dwóch edycjach, brało w nim udział 72 UCZESTNIKÓW PROJEKTU- uczniów klas 2 i 3  w zajęciach z zakresu matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii, informatyki i psychologii. 


Atrakcyjność tych zajęć , znacznie podniosła jakość naszej oferty edukacyjnej kierowanej do  uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji. Wszyscy uczniowie ukończyli projekt „ ROZWIŃ SKRZYDŁA” , założone rezultaty zostały osiągnięte i upowszechniono wykonanie wskaźników założonych w projekcie.   Wzrosło przekonanie UCZESTNIKÓW PROJEKTU, że potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych, nabrali przekonania co do swoich możliwości sprawczych, uznali, że potrafią pokonywać trudności na poziomie wyższym niż przeciętnym. Uczniowie  podnieśli swoje wyniki w nauce a udział w projekcie wymógł od nich systematyczność. Przyrost wiedzy i umiejętności przez UCZESTNIKÓW PROJEKTU potwierdziły oceny przedmiotowe wyższe od dotychczasowych, wzrosła świadomość  korzyści płynących z edukacji i motywacja do kontynuacji  nauki. Wzrosła świadomość zjawiska równości płci i równości szans. 


Oznacza to większą świadomość negatywnych zjawisk w obszarze dostępności pracy dla obu płci, czy nierówności praw kobiet i mężczyzn w rodzinach. Rodzice uczniów dostrzegli zmiany okazując akceptację i zadowolenie z własnych dzieci.

Zajęcia odbyły się pod nadzorem profesjonalnych trenerów z Ośrodka Usług  Oświatowych AWANS, Szkoły Językowej Context  i osób wspierających. Projekt cechowała wysoko wykwalifikowana Kadra Zarządzająca bezpośrednimi działaniami projektu. Uwzględniono wymagania dotyczące promocji w aktach prawnych i dokumentach programowych, stosowano logotypy unijne dostępne na naszej stronie internetowej szkoły www.gim.17.czest.pl. Opracowano  case study z opisem  projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA”, który w formie elektronicznej  zamieszczony  jest na stronie internetowej naszego gimnazjum. 


Dzięki informacjom tam zawartym pamięć doświadczeń  nabytych pryz realizacji zadań projektowych, będzie cały czas podtrzymywana. W celu zachowania trwałości projektu zachęcamy do kopiowania i adaptacji wymyślonych przez nas rozwiązań. Produkty projektu„ ROZWIŃ SKRZYDŁA”- raporty, opracowania, działania promocyjno- informacyjne, zmieniły świadomość naszej grupy docelowej i dostarczyły konkretnej wiedzy. 


Nasz projekt był wizualnie dokumentowany w celu pozostania dłużej w świadomości odbiorców i partnerów.


                        Beneficjent    GIMNAZJUM NR 17 im. HUBERTA WAGNERA w CZĘSTOCHOWIE

                                      dziękuje  Zespołowi Projektowemu – „ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Pani Renacie Czerwińskiej      –  Kierownikowi Projektu

Pani Karolinie Policzkiewicz  –   Asystent Kierownika Projektu

Osobom wspierającym  za pracę i sprawną organizację działań projektowych  

wszystkim Uczniom – UCZESTNIKOM PROJEKTU za udział i za zaangażowanie w zadania projektowe.Podsumowanie zajęć z języka angielsiego II edycja

W dniu 20.06.13 zakończyły się ostatnie z zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Rozwiń skrzydła” – język angielski.

Uczestnicy tych  zajęć zakończyli II edycję  a tym samym dwuletnią realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zajęcia ukończyło 10 uczestników: Paulina Pietrzak, Paulina Wochna, Łukasz Kluska , Wiktoria Siara, Paulina Kozik, Agata Frątczak, Natalia Szałajdewicz, Paulina Pepłowska, Żaneta Wilczyńska, Jadwiga Makles.

Podczas zajęć podsumowujących trener pani Małgorzata Krajewska wraz z panią kierownik projektu wręczyły uczestnikom certyfikaty ukończenia zajęć.

Ostatnie zajęcia przebiegły w sympatycznej atmosferze , uczestnicy w języku angielskim opowiedzieli o swoich planach wakacyjnych. Pani trener przygotowała kilka ćwiczeń doskonalących wymowę. Po zajęciach uczestnicy wraz z opiekunami panią Renatą Czerwińską , panią  Karoliną Policzkiewicz i panią trener Małgorzatą Krajewską wybrali się na lody.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach w wymiarze 9 miesięcy – 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe w zakresie porozumiewania się w języku obcym. Część z uczestników dzięki udziałowi w projekcie poprawiła i podniosła swoje wyniki z języka angielskiego. Niewymierne korzyści płynące z nauki języka angielskiego zaprocentują w kolejnych latach edukacji naszych uczestników .

Zdjęcia z podsumowania zajęć w naszej galerii.


Sukcesy w konkursie "RUSZAJ po EURO"

W dniu 12 czerwca 2013  czternastoosobowy zespół wraz z publicznością uczestniczył w konkursie edukacyjno – sportowym RUSZAJ PO EURO ! organizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego w Katowicach. Konkurs ten zbiegł się z zakończeniem  projektu „Rozwiń skrzydła” realizowany w naszej szkole przez ostatnie dwa lata. Szeroką wiedzę uzyskaną w projekcie uczestnicy wykorzystali w konkursie. Istotą konkursu było dostarczenie uczniom gimnazjum  szerokiej wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Rywalizacja obejmowała 12 szkół  i polegała na rozgrywkach  edukacyjnych  i rozgrywkach sportowych. 


Gimnazjum  nr 17 im. Huberta Wagnera w rozgrywkach zespołów unijnych omnibusów reprezentowane  było przez :

Jadwiga Makles, Paulina Pietrzak, Daniel Dłubak.

Zespół ten wykazał się niezwykłą kreatywnością  w wizualizacji  swojego projektu. (plakat 3D) . Jury wysoko oceniło  przedstawiony przez zespół wniosek o dofinansowanie , tablicę informacyjną i konferencję prasową.Z kolei w rozgrywkach sportowych Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera reprezentowały  2 drużyny:

Piłka siatkowa:

Wiktoria Zemła, Miłosz Zemła, Oliwia Sieradzka, Agata Frątczak, Karolina Kościanek, Wiktor Banda, Piotr Florczyk, Adrian Wosik, Konrad Jarkiewicz
Tenis stołowy:

Kamil Wacek, Katarzyna Kasprzyk

Drużyna siatkarska grała w składzie 3 dziewczyny i 3 chłopaków a więc  wcieliła się w życie zasada Równości płci, równości szans , która przyświecała  naszemu projektowi „ Rozwiń skrzydła.”

 W tenisie stołowym drużyna również  była mieszana. 


W rozgrywkach siatkarskich drużyna  z Gimnazjum  nr 17 im. Huberta Wagnera uzyskała

                                                    I miejsce .

W rozgrywkach tenisa stołowego drużyna  uzyskała IV miejsce.

Ostatecznie w klasyfikacji generalnej  zespół Gimnazjum  nr 17 im .Huberta Wagnera  zajął I miejsce.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci  gadżetów  promocyjnych . Natomiast szkoła Gimnazjum  nr 17 im. Huberta Wagnera otrzymała  dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości  2000 zł.

Zwycięstwo w szlachetnej rywalizacji edukacyjnej oraz zdrowej rywalizacji sportowej  to dowód , że uczniowie Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera  posiadają wiedzę o funduszach europejskich  i potrafią tę wiedzę wykorzystać . Uczniowie  udowodnili , że  dla zrealizowania projektów unijnych potrzeba wysiłku  intelektualnego  oraz wysiłku fizycznego. Opiekunami zwycięskiej drużyny  były pani Renata Czerwińska i pani Karolina Policzkiewicz.


II Edycja projektu "Rozwiń Skrzydła" 2012/13


W dniu 21.05.13 zakończyły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki w ramach projektu Rozwiń skrzydła.

Uczestnicy w składzie: Jordan Wypych, Dominik Ozieriański, Karol Ciwiński, Tomasz Grądys oraz trener Anna Kalinowska w ramach podsumowania przygotowali i przedstawili prezentacje nt Gimnazjum nr 17. Ideą przygotowanych prac  była promocja szkoły i nawiązanie do siatkarskiej tradycji Gimnazjum nr 17.

Podczas spotkania obecni byli również pani dyrektor  Beata Zemła ,pan dyrektor Jan Fabjański oraz pani kierownik projektu Renata Czerwińska.

 Na koniec uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia zajęć.

Zobacz galerie zdjęć z zakończenia zajęć ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbliża się czas podsumowań … 

Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszej części II edycji projektu Rozwiń skrzydła. Tylko dla uczestników z języka angielskiego i informatyki zajęcia potrwają dłużej. 

W związku z zakończeniem II etapu odbędzie się uroczyste podsumowanie pierwszej części II edycji pracy w projekcie. Podczas spotkania w dniu 05.04.13 o godz.15.00 uczestnicy kończących się zajęć z języka polskiego, matematyki, chemii zaprezentują w poszczególnych grupach projektowych swoje osiągnięcia dydaktyczne. 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna nt. projektu Rozwiń skrzydła. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia zajęć pozalekcyjnych.


Podsumowanie II edycji  projektu " Rozwiń skrzydła" dotyczące języka polskiego, matematyki i chemii.

W dniu 05.04.13 nastąpiło uroczyste zakończenie zajęć pozalekcyjnych  realizowanych w ramach  projektu  POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dyrektor szkoły Gimnazjum nr 17  w roli Beneficjenta Projektu „Rozwiń skrzydła” złożyła podziękowania organizatorom i wykonawcom  zajęć:

Panu Dyrektorowi Janowi Fabjańskiemu za wzorową  organizację zajęć, trenerom za profesjonalną realizację zajęć , za dobór takich środków i metod pracy, które  pozwoliły uczniom bawiąc się, kontynuować i pogłębiać wiedzę z matematyki, języka polskiego, chemii , informatyki i psychologii.

Dyrektor szkoły podziękowała Zespołowi Zarządzającemu  projektem pani Renacie Czerwińskiej i pani Karolinie Policzkiewicz za wzorową organizację  projektu , terminowość, dbałość o potrzeby Uczestników projektu i znajomość tematyki dotacji UE.

Podziękowania były także dla UP , którzy dzieląc  się swoimi spostrzeżeniami – zapewnili, że chcieliby raz jeszcze uczestniczyć w takim projekcie. Uczniowie ci uzyskali większe  szanse na zdobywanie pełniejszej wiedzy, co przyczyniło się do lepszych wyników w nauce, wzrosła ich samoocena i wiara we własne możliwości.

W dalszej części uroczystości kierownik projektu pani Renata Czerwińska przedstawiła poprzez prezentację multimedialną najważniejsze założenia i inne aspekty związane z projektem, prezentacja zawierała główne cele projektu

działania prowadzone w projekcie, korzyści płynące z udziału, zdjęcia z realizacji zajęć pozalekcyjnych.

 Następnym punktem podsumowania projektu była prezentacja  poszczególnych grup projektowych, przedstawiająca  zdobyte osiągnięcia i umiejętności uczestników.

Matematycy omówili jakie zagadnienia matematyczne poznali  i czego się nauczyli podczas zajęć. Pokazali produkty swojej pracy podczas zajęć: m.in. robione własnoręcznie bryły obrotowe, trójkąt pitagorejski, figury stożkowe.

Chemicy  zademonstrowali doświadczenia chemiczne. Pokazali , że przy  pomocy prostych produktów codziennego użytku chemia nie ma dla nich żadnych tajemnic.

Poloniści przedstawili stworzoną przez siebie prezentacje multimedialną nt poetki Wisławy Szymborskiej wraz z komentarzem słownym i ciekawie dobraną muzyką.

Informatycy pokazali stworzony przez siebie krótki filmik  nt uczestnictwa w projekcie Rozwiń skrzydła. Przy tworzeniu filmiku uczestnicy wykorzystali umiejętności , które zdobyli w trakcie zajęć pozalekcyjnych; tworzenie grafiki, tworzenie efektów 3d, prezentacji multimedialnych.

Na koniec spotkania uczestnicy projektu otrzymali z rąk pani Dyrektor Beaty Zemły i pana Dyrektora Jana Fabjańskiego  certyfikaty ukończenia zajęć wraz ze słodkim upominkiem. Tym samym zakończyli półroczną przygodę z projektem.

Każda grupa podziękowała swojemu trenerowi za poświęcony czas i uwagę,  motywowanie  do nauki, cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno uczestnicy jak i trenerzy miło będą wspominać wspólnie spędzony czas podczas realizacji projektu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii z podsumowania oraz prezentacji przedstawionych podczas spotkania.

Prezentacja - Realizacja projektu "ROZWIŃ SKRZYDŁA" 

Uwaga: Ze wzglądu na rozmiar plików, w przypadku wolnego łaczą, pobieranie może zająć dłuższy czas. 

Charakterystyka projektu

Projekt "Rozwiń skrzydła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w Gimnazjum  nr 17   w Częstochowie.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, poprzez ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie dysproporcji  w ich osiągnięciach edukacyjnych.

Nasz cel zostanie zrealizowany w okresie 01.08. 2011 roku  – 31.07. 2013 roku.