Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Informatyka - nasza galeria


Uczestnicy projektu na zajęciach pozalekcyjnych z informatyki rozwijają  swoje zainteresowania technologią informacyjną


Zdjęcia przedstawiają wybrane grafiki planet i fotomontaże  jakie uczestnicy projketu wykonali w ramach zajęć pozalekcyjnych z informatyki