Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Równość szans, równość płci - nasza galeria

Uczestnicy projektu Rozwiń skrzydła podczas zajęć Równość szans , równość płci z wykorzystaniem technik komputerowych oraz przy sporządzaniu plakatów na temat stereotypów płci i ról płciowych.