Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Matematyka

Uczestnicy projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki ćwiczyli zagadnienia obliczania procentów. Mieli okazję zastosować procenty w praktyce. Uczyli się m.in jak korzystać na procentowych obniżkach w sklepach, jak rozliczyć 1 % podatku w Urzędzie Skarbowym, jak wybrać dobrze oprocentowany kredyt  w banku.
Uczestnicy projektu podczas zajęć pozalekcyjnych  z matematyki poznali  Twierdzenie Pitagorasa, za pomocą wstążek tworzą trójkąt pitagorejski.