Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Materiały informacyjne związane z naszym projektem

Ulotka reklamowa II edycji projektu 2012/2013.


Wzory zaświadczeń i certyfikatów.

  


Materiały reklamowe naszego projektu.

  


Materiały o naszym projekcie które ukazały sie w prasie lokalnej.