Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

II Edycja projektu "Rozwiń Skrzydła" - 2012/2013

Zbliża się czas podsumowań … 

Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszej części II edycji projektu Rozwiń skrzydła. Tylko dla uczestników z języka angielskiego i informatyki zajęcia potrwają dłużej. 

W związku z zakończeniem II etapu odbędzie się uroczyste podsumowanie pierwszej części II edycji pracy w projekcie. Podczas spotkania w dniu 05.04.13 o godz.15.00 uczestnicy kończących się zajęć z: języka polskiego, matematyki, chemii zaprezentują w poszczególnych grupach projektowych swoje osiągnięcia dydaktyczne. 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna nt. projektu Rozwiń skrzydła. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia zajęć pozalekcyjnych.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II EDYCJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„ROZWIŃ SKRZYDŁA” w roku szkolnym  2012/2013

Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów:

Język polski  1 grupa

Język angielski 1 grupa

Matematyka 1 grupa

Informatyka  1 grupa

Chemia  1 grupa

Zajęcia są nieodpłatne, uczeń otrzymuje darmowe materiały promocyjne, korzysta z zakupionych przez szkołę materiałów dydaktycznych, 2 razy w tygodniu 1 grupa projektowa otrzymuje w szkole obiad również nieodpłatnie.

Zajęcia te odbywać się będą z trenerami z danych przedmiotów w szkole i poza nią np. w Szkole Językowej CONTEXT. Zgłoszenia należy kierować do biura projektu do p. K. Policzkiewicz