Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Rekrutacja II edycja projektu


W celu uczestnictwa w projekcie „ROZWIŃ SKRZYDŁA” realizowanym w Gimnazjum nr. 17 w Częstochowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego należy zapoznać się z

REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  


oraz wypełnić 


DEKLARACJE UCZESTNICTWA  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA W PROJEKCIE  

Deklaracje uczestnictwa oraz regulamin dostępne są w sekretariacie szkolnym i w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. Biuro projektu znajduje się w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie przy ulicy Legionów 23. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w biurze projektu od godziny 13 do 17 oraz w sekretariacie szkolnym od godziny 7 do 15. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W przypadku rezygnacji ucznia z rozpoczętych już zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego "ROZWIŃ SKRZYDŁA" wypełniane są dodatkowe dokumenty załączone poniżej:

INFORMACJA DO RODZICÓW UCZESTNIKA PROJEKTU O SKREŚLENIU Z ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

WNIOSEK O SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PROJEKTU