Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

I Edycja projektu "Rozwiń Skrzydła" - 2011/2012

W dniu 21.06 2012 zakończyła się I edycja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  projektu „Rozwiń skrzydła”.


W tym dniu odbyło się podsumowanie zajęć z języka angielskiego. Zajęcia rozpoczęły się 13.10.2011 i trwały do 21.06.2012. Zrealizowano 120 godzin kursu. Trenerem prowadzącym  była mgr Agnieszka Grzyb, zajęcia odbywały się w Szkole Językowej Context w Częstochowie. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych była 10 osobowa grupa uczniów klas II i III: Patrycja Czogalla, Daniel Dłubak , Natalia Gajda, Marta Mermer, Michał Adamiec, Kinga Ławniczak, Dominika Knysak, Ewa Małolepsza, Marlena Ciwińska, Justyna Kasprzyk. Na zakończenie  uczestnicy zajęć z języka angielskiego otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

Zamiast tradycyjnych zajęć z podręcznikiem tym razem uczestnicy  rozmawiali na temat  swoich planów wakacyjnych - oczywiście w języku angielskim !! 

Po trudach rocznej nauki uczniowie zasłużyli na odpoczynek i nagrodę za pilną pracę  i wytrwałość do końca J

Więcej zdjęć z podsumowania zajęć z języka angielskiego w galerii J

Kolejna edycja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych projektu „Rozwiń skrzydła” w tym zajęć z języka angielskiego rusza od października roku szkolnego 2012/2013.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału klasy II i III J


Zdjęcia z podsumowania zajęć z języka angielskiegomożna obejrzeć w naszej galerii.
Za nami I edycja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych projektu „Rozwiń skrzydła”.

W dniu 30.03.2012 w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie w części dotyczącej przedmiotów: j. polski, matematyka, chemia, informatyka.

W ramach wymienionych przedmiotów przeprowadzono 80 godzin zajęć. Zgodnie z zapisami we wniosku uczestnicy na zajęciach podnosili swoje kompetencje kluczowe i umiejętności. W spotkaniu uczestniczyło 26 UP, trenerzy w osobach: Monika Stawiarska-Lietzau, Anna Motłoch, Wiesława Janeczek, Ewa Dudek, Anna Kalinowska, Dyrektor Jan Fabjański, dyrektor Beata Zemła oraz kierownik i asystent projektu Renata Czerwińska i Karolina Policzkiewicz.

Specjalnie na tę okazję uczestnicy przygotowali scenkę uczniowską obrazującą udział w projekcie. Zostały również przedstawione prezentacje multimedialne, które uczestnicy przygotowali w ramach zajęć z informatyki. Kolejnym punktem było wręczenie podziękowań trenerom. Każda z grup przygotowała na tę okazję pamiątkowy plakat obrazujący to co dał im udział w projekcie. Na koniec spotkania pani dyrektor i pan dyrektor wręczyli wszystkim obecnym uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie z poszczególnych przedmiotów i szkolenia Równość płci, równość szans.

 Otwórz plik


Zdjęcia z podsumowania I edycji można obejrzeć w naszej galerii.

Wielkimi krokami zbliża się koniec I edycji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu ”Rozwiń skrzydła” z języka polskiego, matematyki, chemii, informatyki.

Pod koniec marca  w tej edycji uczestnicy projektu po raz ostatni wezmą udział w wybranych przez siebie formach wsparcia.

W zajęciach brało udział 36  uczniów:

· 10 uczniów rozwijało umiejętości z języka angielskiego,
· 6 uczniów pracowało nad podniesieniem swoich kompetencji z języka polskiego,
· 8 uczniów ćwiczyło umiejętności matematyczne,
· 6 uczniów pracowało na zajęciach z chemii,
· a 6 uczniów uczestniczyło w zajęciach z informatyki.


W międzyczasie  6 uczestników zrezygnowało a na ich miejsce rekrutowani byli uczniowie z list rezerwowych. 

W okresie od października do końca marca odbyło się 40 spotkań po dwie godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych każdego typu. Uczestnicy zajęć z języka angielskiego będą uczestniczyć we wsparciu jeszcze przez kolejne 3 miesiące do 21.06.2012.

W ramach  zajęć z języka polskiego,  podnieśli swoje kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym , zapoznali się z zasadami tworzenia rozprawki, planu do rozprawki. Uczestnicy uczyli się redagowania  tekstu oraz pisania podania. Uczniowie interpretowali różne teksty literackie. W ramach zajęć z języka polskiego uczestnicy pod kierunkiem trenera przygotowali inscenizację pt:  „Ślubowanie rycerskie” według powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Wspaniale odegrali swoje role , przygotowali piękne kostiumy sceniczne. Trenerem była mrg Anna Motłoch


Na zajęciach pozalekcyjnych z chemii uczniowie powtórzyli tematy i pojęcia chemiczne, doskonalili umiejętność układania reakcji chemicznych , zajmowali się rozpuszczalnością substancji . Samodzielnie wykonywali ciekawe doświadczenia  chemiczne, następnie zapisywali wnioski z zaistniałych reakcji. W ramach zajęć uczestnicy pracowali pod kątem przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego. Trenerem była mgr Ewa Dudek.

 

 

Na zajęciach z informatyki  uczestnicy podnieśli swoje kompetencje informatyczne, rozszerzali swoją wiedzę z zakresu  posługiwania się MS Office, Internetem, tworzeniem stron WWW oraz baz danych. W ramach zajęć uczestnicy samodzielnie wykonywali prezentacje multimedialne przedstawiające grafiki planet,  strony WWW, uczyli się przetwarzania plików graficznych. Podsumowaniem zajęć było samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnych dotyczących projektu Rozwiń skrzydła przedstawiających  każdą z grup projektowych. Uczniowie wykorzystali w ten sposób wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć. Trenerem była mgr Anna Kalinowska.

Przezentacje wykonane w programie PowerPoint przez uczestników projektu.

Albert 105 MB Bartek 68MB Dominika 87MB
Kamil 4MB Paweł 58MB Rafał 30MB

Uwaga: Ze wzglądu na rozmiar plików, w przypadku wolnego łaczą, pobieranie może zająć dłuższy czas. 

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie podnieśli swoje kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Wykonywali obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, ćwiczyli procenty, liczby dziesiętne. Rozwiązywali zadania testowe i z treścią. Nie obca im była również geometria, a szczególnie prawo Pitagorasa . W czasie zajęć wykonywali metodą origamii bryły sześcianu oraz bryły obrotowe. Na podsumowanie zajęć uczestnicy przygotowali quiz z zakresu wiadomości z którymi zapoznali się podczas zajęć. Trenerem matematyki była mgr Wiesława Janeczek.

 

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego uczniowie ćwiczyli rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, oraz reagowania językowego i komunikacji. Uczniowie korzystali z oprogramowania językowego Tell Me More. Praca z oprogramowaniem polega na systemie rozpoznawania mowy , dzięki czemu komunikacja z komputerem wygląda tak jak normalny dialog.  Na zajęciach wykorzystane zostały również pomoce wizualne takie jak rzutnik multimedialny. Z uczniami pracowała mgr Agnieszka Grzyb.

 

Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie „Rozwiń skrzydła” wzięli udział w zajęciach

„Równość szans równość płci”. Podzieleni na grupy uczniowie dowiedzieli się o przejawach dyskryminacji we współczesnym świecie, konieczności i sposobach eliminowania dyskryminacji. Podsumowaniem   zajęć dla każdej grupy była ewaluacja z wykorzystaniem zasobów Internetu. Uczniowie pracowali metodami warsztatowymi pod opieką trenera dr Moniki Stawiarskiej -Lietzau.