Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Harmonogram zajęć I edycja

Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO realizowanych

dla Gimnazjum nr 17  w Częstochowie w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”. Miejscem realizacji zajęć jest  Zespół Szkół im gen.  W. Andersa w Częstochowie przy ul. Legionów 58

 – sala nr 212

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

17.10.2011r

 

19.10.2011r.

 

24.10.2011r.

 

26.10. 2011r.

 

31.10.2011r.

 

02.11. 2011r.

 

07.11. 2011r.

 

09.11.2011r.

 

14.11. 2011r.

 

16.11.2011r.

 

21.11.2011r.

 

23.11.2011r.

 

28.11.2011r.

 

30.11.2011r.

 

05.12.2011r.

 

07.12.2011r.

 

12.12.2011r.

 

14.12.2011r.

 

19.12.2011r.

 

21.12.2011r.

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

09.00 – 10.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

04.01.2012r.

 

09.01.2012r

 

11.01.2012r

 

16.01.2012r

 

18.01.2012r

 

23.01.2012r

 

25.01.2012r

 

15.02.2012r

 

20.02.2012r

 

22.02.2012r

 

27.02.2012r

 

29.02.2012r

 

05.03.2012r

 

07.03.2012r

 

12.03.2012r

 

14.03.2012r

 

19.03.2012r

 

21.03.2012r

 

26.03.2012r

 

28.03.2012r

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin


Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z MATEMATYKI realizowanych

     dla Gimnazjum nr 17   w Częstochowie w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”.

     Miejscem realizacji zajęć jest sala numer 205 w Zespole Szkół im gen.  W. Andersa

    w Częstochowie przy ul. Legionów 58

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

17.10.2011r

 

19.10.2011r.

 

24.10.2011r.

 

26.10. 2011r.

 

31.10.2011r.

 

02.11. 2011r.

 

07.11. 2011r.

 

09.11.2011r.

 

14.11. 2011r.

 

16.11.2011r.

 

21.11.2011r.

 

23.11.2011r.

 

28.11.2011r.

 

30.11.2011r.

 

05.12.2011r.

 

07.12.2011r.

 

12.12.2011r.

 

14.12.2011r.

 

19.12.2011r.

 

21.12.2011r.

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

09.00 – 10.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

04.01.2012r.

 

09.01.2012r

 

11.01.2012r

 

16.01.2012r

 

18.01.2012r

 

23.01.2012r

 

25.01.2012r

 

15.02.2012r

 

20.02.2012r

 

22.02.2012r

 

27.02.2012r

 

29.02.2012r

 

05.03.2012r

 

07.03.2012r

 

12.03.2012r

 

14.03.2012r

 

19.03.2012r

 

21.03.2012r

 

26.03.2012r

 

28.03.2012r

 

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Poniedziałek

 

Środa

 

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin


Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z CHEMII realizowanych

           dla Gimnazjum nr 17 w Częstochowie w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”

          Miejscem realizacji zajęć jest sala numer 205 w Zespole Szkół im gen.  W. Andersa

          w Częstochowie przy ul. Legionów 58

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

18.10.2011r

 

20.10.2011r.

 

25.10.2011r.

 

27.10. 2011r.

 

02.11.2011r

 

03.11.2011r.

 

08.11. 2011r.

 

10.11. 2011r.

 

15.11.2011r.

 

17.11. 2011r.

 

22.11.2011r.

 

24.11.2011r.

 

29.11.2011r.

 

01.12.2011r.

 

06.12.2011r.

 

08.12.2011r.

 

13.12.2011r.

 

15.12.2011r.

 

20.12.2011r.

 

22.12.2011r.

 

Wtorek

 

Czwartek

 

 Wtorek

 

Czwartek

 

Środa

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

05.01.2012r.

 

10.01.2012r.

 

12.01.2012r.

 

17.01.2012r.

 

19.01.2012r.

 

24.01.2012r.

 

26.01.2012r.

 

14.02.2012r.

 

16.02.2012r.

 

21.02.2012r.

 

23.02.2012r.

 

28.02.2012r.

 

01.03.2012r.

 

06.03.2012r.

 

08.03.2012r.

 

13.03.2012r.

 

15.03.2012r.

 

20.03.2012r.

 

22.03.2012r.

 

27.03.2012r.

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

 Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin


Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z INFORMATYKI realizowanych dla Gimnazjum nr 17  w Częstochowie w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”.

   Miejscem realizacji zajęć jest sala numer 115 w Zespole Szkół im gen.  W. Andersa

  w Częstochowie przy ul. Legionów 58

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

18.10.2011r

 

20.10.2011r.

 

25.10.2011r.

 

27.10. 2011r.

 

02.11.2011r

 

03.11.2011r.

 

08.11. 2011r.

 

10.11. 2011r.

 

15.11.2011r.

 

17.11. 2011r.

 

22.11.2011r.

 

24.11.2011r.

 

29.11.2011r.

 

01.12.2011r.

 

06.12.2011r.

 

08.12.2011r.

 

13.12.2011r.

 

15.12.2011r.

 

20.12.2011r.

 

22.12.2011r.

Wtorek

 

Czwartek

 

 Wtorek

 

Czwartek

 

Środa

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

 

16.00 – 17.35

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin

Data

Dzień tygodnia

Godziny

Liczba godzin

05.01.2012r.

 

10.01.2012r.

 

12.01.2012r.

 

17.01.2012r.

 

19.01.2012r.

 

24.01.2012r.

 

26.01.2012r.

 

14.02.2012r.

 

16.02.2012r.

 

21.02.2012r.

 

23.02.2012r.

 

28.02.2012r.

 

01.03.2012r.

 

06.03.2012r.

 

08.03.2012r.

 

13.03.2012r.

 

15.03.2012r.

 

20.03.2012r.

 

22.03.2012r.

 

27.03.2012r.

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

 Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

 Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Wtorek

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

 

16.00 – 17.15

Razem 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

 2 godziny

 

2 godziny

40 godzin


Harmonogram dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z

 „ Równość płci, równość szans”

realizowany dla Gimnazjum nr 17   w Częstochowie w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”

Miejscem realizacji zajęć: Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ul. Legionów 23

sala nr 208

 

Nr grupy

Termin zajęć/wymiar

Godziny zajęć

1

25.10.2011 r. (wtorek) – 2 godziny

27.10.2011 r. (czwartek) – 2 godziny

03.11.2011 r. (czwartek) – 2 godziny

08.11.2011 r. (wtorek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

2

10.11.2011 r. (czwartek) – 2 godziny

15.11.2011 r. (wtorek) – 2 godziny

17.11.2011 r. (czwartek) – 2 godziny

22.11.2011 r. (wtorek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

3

14.11.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny

18.11.2011 r. (piątek) – 2 godziny

21.11.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny

25.11.2011 r. (piątek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

4

24.10.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny

28.10.2011 r. (piątek) – 2  godziny

04.11.2011 r. (piątek) – 2 godziny

07.11.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

5

28.11.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny

02.12.2011 r. (piątek) – 2 godziny 

06.12.2011 r. (poniedziałek) – 2 godziny  

09.12.2011 r. (piątek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

Razem

40 godzin

 

Nr grupy

Termin zajęć/wymiar

Godziny zajęć

 

1

14.02.2012 r. (wtorek) - 2 godziny

16.02.2012 r. (czwartek) – 2 godziny

21.02.2012 r. (wtorek) – 2 godziny

23.02.2012 r. (czwartek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

 

2

28.02.2012 r. (wtorek) – 2 godziny

01.03.2012 r. (czwartek) – 2 godziny

06.03.2012 r. (wtorek) – 2 godziny

08.03.2012 r. (czwartek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

 

3

17.02.2012 r. (piątek) -  2 godziny

20.02.2012 r. (poniedziałek) – 2 godziny

24.02.2012 r. (piątek) – 2 godziny

27.02.2012 r. (poniedziałek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

 

4

02.03.2012 r. (piątek) – 2 godziny

05.03.2012 r. (poniedziałek) – 2 godziny

09.03.2012 r. (piątek) – 2 godziny

12.03.2012 r. (poniedziałek) – 2 godziny

14.30-16.15 z przerwą 10 min o 15.30

 

Razem

40 godzin