Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Ewaluacja i monitoring

Ewaluacja projektu Rozwiń skrzydła ma na celu poznanie opinii uczestników projektu na temat prowadzonych zajęć, doboru ich  tematyki oraz opinii trenerów na temat  uczestników biorących udział w zajęciach.

Ewaluacja obejmuje również działania  rekrutacyjne i promocyjne oraz  zgodności podejmowanych działań w ramach  projektu z przyjętym harmonogramem.